• Rhino-enting is een niet-compleet-beschermende enting tav EHV-1 en EHV-2 itt WNV
  • Bij totale stal-vaccinatie icm bedrijfshygeine, quarantaine-mogelijkheden en de geadviseerde scheiding fok- en opfok vs sport- en handelspaarden, dan wel pension-paarden is hierin wel degelijk een “goede slag te maken” = infectiedruk omlaag brengen (per stal en per regio)
  • Negatieve social-media-aandacht werkt langer door qua inkomstenderving dan de behandeling van de stalgebonden-problemen/ziekte-verloop…
  • Dit heeft geleid om vanuit de Dierenartsenpraktijken Hofma & van Gelder, Wellensiek en de Vijfsprong een samengebald advies uit te geven om vooral bij multi-bedrijven (met meerdere pijlers als: fok- en opfok, sport- en opleiding, pension, wedstrijdaccommodatie, manege etc) en aansluitend ook de profi-sport/opleidingsstallen te adviseren tot 2-jaarlijks te vaccineren tegen Rhino/EHV voor de prijs van Euro 35,- per vaccin/per enting; een versterkte afdekking van bedrijfsrisico`s voor Euro 110,- per jaar/per paard is ons inziens een aanbevolen advies! En voor fokafdelingen een 3-tal vaccinaties op 5-7-9 maanden dracht!
  • Als wij in NL in staat zijn om de infectiedruk van bottom-to-top te verlagen, dan zijn wij ook beter beschermd tegen negatieve social-media-invloeden en bedrijfsschades; hierin willen wij gezamenlijk een sterk begin maken in onze regio! Voor definitieve info & afspraak inplannen verwijs ik U naar onze websites en telefoonnummers (DK Wellensiek: info@dapnijkerkwellensiek.nl 033-2460305/DAP de Vijfsprong irehneahne@hotmail.com 0318-590868/Hofma & van Gelder, Dierenkliniek voor Paarden info@dierenkliniekvoorpaarden.nl 0342-464000.