Visie veterinaire dienstverlening per 2020

De kwaliteit van onze dienstverlening per aangeboden patiënt kan het beste op de kliniek plaatsvinden, daar:

 1. Er voldoende tijd en aandacht kan worden ingeboekt aan de balie: omtrent afstempeling paspoort voor non-humane consumptie; gegevens verwerking van uw patiënt; persoonlijke uitleg omtrent het te verwachten onderzoek etc.; ingepland kan worden om u en uw paard van een persoonlijke assistent(e) te voorzien welke u van A tot Z zal begeleiden tijdens uw bezoek.
 2. Alle diagnostische en therapeutische hulpmiddelen tot uw beschikking kunnen worden ingepland: dit geeft het meest efficiënte resultaat voor uw patiënt met het meest correcte dienstverleningstarief = rekening.
 3. Onze beperkte tijd is te delen met reeds aanwezige stalpatiënten en hun eigenaren, dan wel bruikbaar is om deze opgenomen patiënten kwalitatief uit te werken, dan wel er planbare bedrijfsbezoeken & sportpaardenbegeleidingen zijn in te plannen; tevens zijn de toenemende aanvragen voor bij-en nascholingen voor dierenartsen, paraveterinairen, hoefsmeden en klanten beter in te roosteren.
 4. Vanaf heden zal er bij ons klant-selectie plaatsvinden t.a.v. vervoerbaarheid richting de kliniek.
 5. Aangescherpte apotheek/medicijngebruik-eisen en röntgenwetgeving hebben deze policy versneld doen paatsvinden.

Concluderend kunnen wij stellen:

 • Wij hebben een goed uitgeruste kliniek incl. personeelsinzet en meerwaarde van stalling en therapie van uw patiënt.
 • Wij zijn in staat om op de kliniek een goed service-niveau te bewerkstelligen voor een correcte prijs (en gewenste doorverwijzingen).
 • Wij zijn niet in staat gebleken om onze agenda blijvend te verstoren, zonder aan kwaliteit in te willen boeten (o.a. geen gewenste inzet van eerste-lijns/ambulant personeel).
 • Onze focus zal blijven liggen op kreupelheidsdiagnostiek en -behandelingen, aan-/verkoopkeuringen, gynaecologie (merrie-begeleiding) en kraamzorg, eenvoudige chirurgie (castraties etc.), sportpaardenbegeleiding, revalidatie i.c.m. fysiotherapie etc., bij- en nascholingen  t.b.v. de kennisdeling(Proveto/Aeres/MFSC/de Bascule etc.) praktijk/veldonderzoek (i.c.m. FD Utrecht/Mustad/Farmaceutische + Laboratorische partijen etc.)
 • Wij zijn dankbaar om in onze kortere rayon de ambulante zorg gedeeltelijk uit te kunnen besteden richting onze collegae van DAP Wellensiek-Nijkerk en DK de Vijfsprong-Wekerom incl. hun eigen competenties/specialisaties.
 • Wij blijven erkentelijk voor de moeite en input van onze cliënten buiten ons kortere rayon incl. second opinion werkzaamheden en paardenverzekeringsgerelateerde zaken.

Bij ontstane aanvullende vragen verwijzen wij u graag naar de complete inhoud van onze website en/of ons telefonisch consult via 0342 464000 of per email via info@dierenkliniekvoorpaarden.nl

 

Team Hofma & van Gelder BV