Sportpaarden begeleiding

Wat houdt sportpaardenbegeleiding in?

1. Het gaat om preventieve (diergeneeskundige) zorg met als doel een “happy-athlete who is fit to compete” en lange-termijn insteek

2. Dit vereist in eerste instantie wetenschap omtrent gezondheid van de patiënt = het paard incl. conformatie en mentaliteit, in tweede instantie de thuis-situatie qua stalling/voeding/welzijn etc, trainingsmogelijkheden en mogelijkheden + beperkingen van de ruiter/amazone, welke in derde instantie moet corresponderen met de verwachtingen en doelen van de ruiter/amazone en de evt. betrokken sponsoren en eigenaren van het paard.

3. Dit leidt tot een begeleidingsplan qua paard (zwakke punten die behandeld dan wel gemonitord dienen te worden), qua verbetering omstandigheden/training etc., qua planning trainingspieken en wedstrijdpieken e.a. De intensiteit van dit plan dient per paard/wedstrijdstal en per kostenplaatje ingesteld te worden. Daarnaast moet er interactie zijn met andere partijen rond de combinatie paard-ruiter, zoals instructie, hoefsmid, fysio, saddlefitter etc. In verleden: “Driehoeksoverleg…”

 

Er is dus niet 1 soort begeleiding!

Hangt af van:

  1. de behoefte en bestedingsmogelijkheden in preventieve zorg,
  2. de soort sport & het niveau in deze tak van sport,
  3. de individuele patiënt en zijn/haar beperkingen!

Voorbeelden:

  • Springsport internationaal incl. deelname GTC vereist met name wedstrijdplanning en zorg + administratie rondom reizen/vliegen, en gewrichtsproblemen.
  • Eventing is met name gefocust op hart-long-arbeid & peesproblematiek.
  • Dressuursport is enerzijds een stabiele & positieve mind-set op concours zien te bewerkstelligen en anderzijds de thuis-training niet laten ontaarden in overbelasting van het lichaam.

Stelling 1) paard is een sport-atleet t.b.v. onze competitieve aandrang = paardensport (en reden van hedendaagse aanwezigheid van deze diersoort op de aardbol… Het paard heeft zich ook aan ons aangepast onder andere d.m.v. fokkerij-doelen op sport gebaseerd)

Stelling 2) deze sport-insteek met dieren verplicht ons wel zich enerzijds te verdiepen in welzijn & athlete-happiness en anderzijds rekening te houden met de zienswijze van externe partijen omtrent het gebruik van dieren voor sport en commercie.

Stelling 3) vanuit historische cultuurwaarden is er een verschil van inzicht tussen Europa, USA-Canada, het Midden-Oosten en het verre Oosten (Azië). Al deze waarden dienen afgewogen te worden door de internationale sportpaardenbond FEI! Het is te gemakkelijk om vanuit westerse ogen te schieten op de FEI  en de wereld & aan de andere kant de grootste economische factor aan de verdien-kant te zijn… In de ruitersport zijn wij als EU/lees: NL + B + FR + D overheersend in sport,fokkerij en handel, echter we zijn ook hierin verplicht overheersend te zijn in aansturing van een goede toekomst!

In deze driehoek van Ethiek-Commercie-Eigen belang Paard/Sport/Fokkerij in de paardensport zitten de diergeneeskundige behandelaars ook gevangen… en dienen zij een sturende rol te spelen. Hierin een evenwicht vinden is enerzijds aan de beroepsgroepen dierenartsen en anderzijds aan de paardensport-industrie!

 

Vanuit het bovengaande het volgende: gaarne o.b.v. individuele wensen per telefoon een afspraak maken (0031-342 464000) tussen 8.15 en 11.00 uur voor inplanning en overleg! Met als hoofdzaak: de lange termijn-visie voor het paard.