Button-HOME

Paardenkliniek Hofma & van Gelder B.V.

Welkom op de website van Paardenkliniek Hofma & van Gelder B.V. Wij zijn sinds september 2016 actief op de Nieuwe Voorthuizerweg 15 te Nijkerk.
Begonnen als adres voor diergeneeskundige zorg en dierfysiotherapie voor paarden, omvat ons dienstenpakket vandaag de dag onder andere:

 • Aan-/verkoopkeuringen van sportpaarden (ook export)
 • Sportpaardenbegeleiding
 • Uitgebreid kreupelheidsonderzoek
 • Diagnostiek (mbv. digitale rontgen/echografie/scopie)
 • Behandeling van peesproblemen
 • Bedrijfsbegeleiding
 • Behandeling van luchtwegen
 • Behandeling van sarcoiden (huidtumoren)
 • Gynaecologische begeleiding merries en inseminaties
 • Revalidatie van sportpaarden
 • Dierfysiotherapie en preventieve begeleiding
 • Gebitsbehandelingen

Wij behandelen in eerste instantie uitsluitend paarden welke als “niet geschikt voor humane consumptie” zijn  afgestempeld. Dit t.b.v. volledige behandelingsmogelijkheden als sportpaard incl. beperking administratieve rompslomp + kosten. Indien u uw dier wel voor humane consumptie wilt behouden, dient u dit bij aanvang bezoek reeds aan te geven bij de balie!

Uitzonderingen zijn keuringen en gynaecologische bezoeken.

Voor aanvullende informatie of andere mogelijkheden, neem gerust contact met ons op. Indien wij u niet (volledig) van dienst kunnen zijn, wordt er een passende doorverwijzing verzorgd.

Beëindiging kliniekstal-quarantaine per 23/11/2018:

 • Gestationeerde paarden incl. bezoekverbod eigenaren is opgeheven per heden door 3 x negatieve swab-test EHV-1 (wekelijks) en geen klinische verschijnselen in de periode van 2 weken.
 • Eigenaren kunnen hun paard in de kliniekstal weer bezoeken, dan wel ophalen.
 • Nieuwe patiënten zijn weer welkom!
 • Ondanks de telefonische belasting, de uitroostering van personeel en de sterk verminderde inkomsten o.b.v. oneigenlijke paniek, zullen wij deze strakke strategie ook in de toekomst blijven handhaven bij verdenking van Rhino op ons bedrijf, daar wij er van overtuigd zijn dat dit voorlopig de enige weg is tot het stoppen van verspreiding onder paarden en locaties.
 • Idealiter is na deze storm van EHV-gevallen (incl neurologische gevallen) in bijna geheel NL, de volgende brainstorm-actie benodigd “van top-to-bottom”: 2 x per jaar vaccineren Influenza en Rhino voor deelname aan concoursen/KNHS en bij fokbedrijven de drachtige merries vaccineren voor Rhino op 5-7-9 maanden dracht en 6 weken voor verwachte bevallingsdatum voor Influenza en tetanus incl. managementshygiëne! De kosten van deze beperking van verspreiding van de genoemde virussen blijven op jaarbasis onder de 250 euro ex visite-kosten per paard bij de meeste dierenartsen in NL (voor exacte prijsopgave via onze kliniek gaarne telefonisch contact en voorlichting); tevens moeten wij hierbij aangeven dat de virologische bescherming zonder deze reeds benoemde managementshygiëne-maatregelen helaas niet 100% zal zijn! De belangrijkste maatregelen per bedrijf zullen de volgende zijn:

a) scheiding opfok-fok-sport en

b) vermijden direct contact tussen paarden (“neus-neus-contact”) op wedstrijden en keuringen.

 • I.t.t. landbouwhuisdierbedrijven zijn paardenbedrijven geen gesloten bedrijven, dus enig gezond verstand t.a.v. protectie blijft benodigd…
 • Social-media is een goed medium voor verspreiding van deze kunde, echter helaas ook een medium voor verspreiding van onkunde…
 • Concluderend hebben wij in onze kliniek het volgende bevonden in deze afgelopen 2-3 weken:

a) openheid/transparantie moet!

b) onze kliniekstallen met extreme boxafdichtingen hebben niet geleid tot verspreiding van het virus.

c) separate personeelsinzetting hebben een afdoende uitwerking gehad.

d) in goed overleg met FD Utrecht is het mogelijk om op een veilige manier op de kliniek patiënten te blijven ontvangen/diagnosticeren/behandelen ondanks een quarantaine-voorziening op hetzelfde adres. Dit wisten wij al bij bacteriële infecties als droes, maar nu ook bij virale infecties!

Team Paardenkliniek Hofma & van Gelder BV

T 0342-464000

E info@dierenkliniekvoorpaarden.nl

Afspraak maken? Bel 0342-464000

Voor afspraken kunt u bellen tussen 8.00 en 11.00 uur
Voor overleg over uw paard zijn wij de gehele dag bereikbaar.